Chính sách bảo mật

Khi truy cập vào trang web Tam Quốc 18 (tamquoc18.mobi) của chúng tôi, bạn đã tin tưởng cung cấp thông tin cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin về hoạt động của bạn trong các dịch vụ trang web Tam Quốc 18 (tamquoc18.mobi để thực hiện những việc như đề xuất một số bài viết liên quan chuyên mục mà bạn có thể thích. Những hoạt động mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

  • Các cụm từ bạn tìm kiếm
  • Các video bạn xem
  • Các lượt xem và tương tác với nội dung và quảng cáo
  • Những người mà bạn liên lạc hoặc chia sẻ nội dung
  • Hoạt động trên các trang web và ứng dụng của bên thứ ba sử dụng dịch vụ của chúng tôi
  • Lịch sử duyệt web trên Chrome mà bạn đã đồng bộ hóa với Tài khoản Google của mình